Uzstādītā fotovoltu (PV) jauda ES un ES kandidātvalstīs. Tīklievades sistēmas.

2010-02-16 10:11

Uzstādītā fotovoltu (PV) jauda ES un ES kandidātvalstīs (MW).
Tīklievades sistēmas.

Iet atpakaļ