Seminārus mājsaimniecībām

2011-08-19 18:00

Vides investīciju fonds sadarbībā ar Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centriem un Ventspils pilsētas domi, 2011.gada augustā organizē informatīvos seminārus finansējuma saņēmējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā".

Seminārā finansējuma saņēmēji tiks iepazīstināti ar projekta ieviešanas nosacījumiem, pārskata un maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas prasībām, grozījumu veikšanas kārtību un projektu pēcieviešanas prasībām. Vienlaicīgi finansējuma saņēmējiem būs iespēja saņemt atbildes uz sev neskaidrajiem jautājumiem.

Vairāk informācijas un termini...

Iet atpakaļ