2011. gadā 13 % no Eiropas Savienības (ES) bruto gala enerģijas patēriņa tika saražoti no atjaunojamiem energoresursiem (AER)

2013-04-30 12:05

2011. gadā AER sasniedz apmēram 13 % no ES kopējā gala enerģijas patēriņa (2004. gadā tie bija 7,9 %, 2010. gadā - 12,1 %). Lielākā enerģijas daļa ar AER tika saražota Zviedrijā (46,8 %), Latvijā (33,1 %), Somijā (31,8 %) un Austrijā (30,9 %). Savukārt viszemākos rezultātus uzrādīja Malta (0,4 %), Luksemburga (2,9 %), Anglija (3,8 %), Belģija (4,1 %) un Nīderlande (4,3 %). Igaunija bija pirmā ES dalībvalsts, kura jau 2011. gadā bija pārsniegusi savus "Eiropa 2020" stratēģijas mērķus.

Visu oficiālo ziņojumu varat lasīt šeit:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-26042013-AP/EN/8-26042013-AP-EN.PDF

Iet atpakaļ