Eiropas Parlaments pieņem rezolūciju par mikroģenerāciju

2013-09-17 11:52

Eiropas Parlaments 2013. gada 12. septembrī Strasburgā pieņēma rezolūcijas priekšlikumu par "Elektrības und siltuma ražošanu mazā un mikro apjomā". Mikroģenerācija tiek vērtēta kā nozīmīga atjaunojamo energoresursu sastāvdaļa mērķu sasniegšanai. Rezolūcijā (2012/2930(RSP)) tiek secināts, ka enerģijas plūsma un ar to saistītie zudumi tiek samazināti, jo mikroģenerācijas (piemēram, fotoelektriskie ģeneratori) saražotā enerģija tiek izmantota turpat uz vietas - decentrāli. Rezolūcija ir lasāma šeit: http://www.europarl.europa.eu.

Iet atpakaļ